Vertrouwen

Wat zou jij doen als je ineens een hoop geld had?

Sparen, iets kopen of aan een goed doel schenken? Welke van de 3 mogelijkheden zou je het gelukkigst maken?

Misschien verrassend, maar zeker boeiend, is dat onderzoek aantoont dat geld weinig of niet in staat is om ons gelukkiger te maken. Als we al enig geluk verkrijgen uit materiële rijkdom, dan is dat van korte duur.

Psychologie leert ons, dat geluk voortspruit uit bevredigende liefdesrelaties, betrouwbare en rechtschapen vriendschappen, uit de mogelijkheid te genieten van de geneugten des levens, het hebben van een sociaal relevante en zinvolle baan.

Volg hierbij mijn belangrijke advies:

Streef naar een duurzame intieme relatie en investeer veel in de stabiliteit ervan. Doe moeite voor vriendschappen en wissel je persoonlijke, pijnlijke en leuke ervaringen uit, lach samen en steun elkaar! Sta jezelf bovendien toe te genieten van de gewone dingen in het leven, apprecieer zowel grote als kleine successen en bekijk elke ideologie die boete en schuld predikt, boven genot, met de nodige argwaan.

Mijn laatste raad?

Zoek een baan die brood op de plank brengt, maar die je niet noodzakelijk rijk maakt in de economische zin. Een baan die in je plaats daarvan verantwoordelijkheid en autonomie schenkt, die betekenisvol is voor jezelf en de maatschappij, waarmee je jezelf kunt identificeren tijdens het werk én wanneer je geniet van het resultaat.

Simpel? Wellicht, maar niet zo gemakkelijk dan je denkt.

Hierbij kan een life coach je veel hulp bieden en je een zetje geven in de juiste richting.

1 thought on “Wat zou jij doen als je ineens een hoop geld had?

Comments are closed.