Vertrouwen

Ik kan als hsp heel moeilijk keuzes maken.

Al mijn hele leven lang, heb ik moeilijk met het maken van keuzes. Dat gaat van mijn kledij kiezen in de ochtend tot wat ik op mijn boterham smeer tot wat ik ‘s avonds ga eten. Wat ik die dag als eerste ga doen (werkgerelateerde prioriteiten) en wat ik niet ga doen. Alles lijkt zo belangrijk! Zeker grote beslissingen zijn heel moeilijk om te nemen. Ik word er soms zelf gek van!

De komst van digitale tijdperk is voor mij als hsp ook geen walk in the park: niet de snelheid die er mee te paar gaat, alsnog de overvloed aan informatie die beschikbaar is. Om dan nog maar te zwijgen over naar de winkel gaan: Alleen al om eieren aan te kopen zijn er 8 verschillende keuzes..

Teveel keuze zorgt voor verwarring bij hoog sensitieve mensen. Want wij observeren graag, wegen alle mogelijkheden af en kunnen vaak moeilijker beslissingen nemen. Dus het maken van keuzes word tijdrovend, verwarrend en bedreigend. Maar het is wel belangrijk om keuzes te maken! Alleen staan we daar misschien te weinig bij stil. We beslissen vaak vanuit een zeker automatisme, vanuit onze opvoeding, gewoontes en patronen. Vaak schuiven we het nemen van beslissingen voor ons uit, omdat we er niet zeker van zijn dat we over alle informatie beschikken of omdat we twijfelen aan de juistheid van onze beslissingen. Ook omdat we het gevoel hebben iets te missen, wanneer we eenmaal iets beslissen.

Waarom moeten we eigenlijk keuzes maken? Omdat er in deze tijd in onze maatschappij hoge eisen gesteld worden om mee te kunnen en om aanvaard te worden. Vroeger was het leven simpeler, je had niet zoveel keuze.

Enkele tips die je kan toepassen om betere keuzes te maken:

* Maak héél bewust keuzes vanaf nu, want dat maakt dat je meer grip hebt op het verloop van je leven en dat je minder machteloos in het leven staat dan je denkt.

* Stel jezelf volgende vragen:

– Is deze situatie of deze persoon voor mijn leven gezond of ongezond?
– Wat drijft me om tegemoet te willen komen aan de verwachtingen van die persoon?
– Is dit goed voor mezelf? Haal ik daar energie uit? Word ik er gelukkig van?
– Is dit echt zo belangrijk als ik denk dat het is? Waar wil ik dat mijn energie naartoe gaat?
– Wat verdient mijn concentratie? Wat wil ík precies?

Je kunt niet alles doen, ook al zou je dat zelf willen.

* Handel proactief! Dit betekent dat je je eigen verantwoordelijkheid opneemt en draagt voor je eigen gedrag en keuzes. Wanneer jij er bijvoorbeeld voor kiest om iets niet te doen of te zeggen dan moet je niet verwonderd zijn dat er niets verandert. Je raakt hierdoor gefrustreerd en kwaad, maar waar ligt dan de verantwoordelijkheid?
Onderneem je anderzijds wél actie, dan handel je proactief en liggen er veel meer opties open.

Go for it!

Spread the word